Over Prestum.nl

Presteren in je sport is geen geluk. Winnen doe je met je hoofd. Dit geldt niet alleen voor topsporters, maar voor iedereen die het maximale uit zichzelf wil halen.

Prestum werd in 2013 opgericht door Mitchel Kevenaar, Matthijs Kruk en Patrick van der Molen om met behulp van online trainingen sportpsychologie voor een grotere groep sporters bereikbaar te maken. Samen met managing partner Stefan Dusée hebben zij een unieke business neergezet die inmiddels een breed scala aan sporters en niet-sporters bedient met mentale trainingen, gericht op het beste uit jezelf halen.

In 2020 is Prestum.nl overgenomen door NewHealth Collective, de tech partner van Prestum voor de delivery van alle trainingen.

Dit betekende voor de Prestum-oprichters dat zij zich (nog) meer, samen met de andere auteurs, konden richten op hun passie: het ontwikkelen en begeleiden van online trainingsprogramma’s.

Voor NewHealth Collective, dat in 2013 is opgericht met als doel om samen met klanten, gebruikers en partners mentale gezondheid en fitness voor iedereen bereikbaar te maken, betekende het een welkome uitbreiding van zijn aanbod.

Sharing is caring!